Career Center

News and events

IMEP: Ўзбекистон ...

Тадбир: “Олий таълим жараёнида иш берувчилар ва талабаларнинг иштироки” мавзусида халқаро конференция Сaн...

continue keyboard_arrow_right
O`RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA`LIM...

Buxoro davlat universiteti 2016/2017 o`quv yili bitiruvchilarini ta`lim muassasalari, korxona va tashkilotlarga ishga taqsimlash va tavsiya etish jarayoni boshlanganligini ma`lum qiladi. Universitetn...

continue keyboard_arrow_right
INTERNATIONAL CONFERENCE ON CA...

The project TEMPUS "Strengthening Career Centres in Central Asia Higher Education Institutions to empower graduates in obtaining and creating quality employment" final International Conference will...

continue keyboard_arrow_right