Центр Карьера

Новости и событие

IMEP: Ўзбекистон ...

Тадбир: “Олий таълим жараёнида иш берувчилар ва талабаларнинг иштироки” мавзусида халқаро конференция Сaн...

продолжать keyboard_arrow_right
O`RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA`LIM...

Buxoro davlat universiteti 2016/2017 o`quv yili bitiruvchilarini ta`lim muassasalari, korxona va tashkilotlarga ishga taqsimlash va tavsiya etish jarayoni boshlanganligini ma`lum qiladi. Universitetn...

продолжать keyboard_arrow_right
INTERNATIONAL CONFERENCE ON CA...

The project TEMPUS "Strengthening Career Centres in Central Asia Higher Education Institutions to empower graduates in obtaining and creating quality employment" final International Conference will...

продолжать keyboard_arrow_right