Karyera Markazi

MEHNATGA OID MUNOSABATLARNI TARTIBGA SOLUVCHI NORMATIV HUJJATLAR


O‘zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi (keyingio‘rinlarda “Kodeks” deb yuritiladi)ning 1-moddasiga asosan O‘zbekiston Respublikasida mehnatga oid munosabatlar mehnat to‘g‘risidagi qonunchilik,xususan, mazkur kodeksi, shuningdek, jamoa kelishuvlari,  shartnomalari va boshqa mahalliy normativhujjatlar bilan tartibga solinadi.

Mazkur moddaning 2-bandiga ko‘ra, mehnat to‘g‘risidagi qonunchilik ushbu Kodeks, O‘zbekistonRespublikasi qonunlari va Oliy Majlis qarorlari, O‘zbekiston RespublikasiPrezidentining farmonlari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi qonunlari va Jo‘qorg‘iKenges qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining hamda Qoraqalpog‘istonRespublikasi Hukumatining qarorlari, davlat hokimiyatining boshqa vakillik vaijroiya organlari o‘z vakolatlari doirasida qabul qiladigan qarorlardaniboratdirligi belgilangan.

Xodimlarni ishgaqabul jarayonida tomonlar o‘rtasida mehnat shartnomasi tuzilishi belganlanganbo‘lib, Kodeksning 72-moddasidaunga shunday ta'rif beriladi:

“Mehnatshartnomasi xodim bilan ish beruvchi o‘rtasida muayyan mutaxassislik, malaka,lavozim bo‘yicha ishni ichki mehnat tartibiga bo‘ysungan holda taraflarkelishuvi, shuningdek mehnat to‘g‘risidagi qonun hujjatlari va boshqa normativhujjatlar bilan belgilangan shartlar asosida haq evaziga bajarish haqidagikelishuvdir.”

To`liq fayl uchun havola ustiga bosing: Havola